Visual basic - Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển

Chương này gồm các bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên các thao tác cần thiết cho phép thiết kế các ứng dụng đơn giản trong môi trường lập trình Visual Basic cũng như một số kỹ năng lập trình cơ bản khi làm việc với Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng các điều khiển để thiết kế giao diện trong Visual Basic.

Từ khóa: công nghệ thông tin, visual basic, kỹ thuật lập trình

pdf 114 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận