Vai trò của tri thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết này phân tích vai trò quan trọng của tri thức bản địa đối với cuộc sống người dân địa phương và việc kết hợp giữa tri thức bản địa với các kiến thức khoa học công nghệ trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng của các dân tộc thiểu số.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học biến đổi khí hậu, Bài viết về môi trường, Tri thức bản địa, Biến đổi khí hậu, Dân tộc thiểu số

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:43 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận