Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

Trong những năm gần đây, các công ty kiểm toán lớn đều quan tâm đến dịch vụ kiểm toán hệ thống thông tin (HTTT) kế toán. Tại Việt Nam, các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài trong nhóm “Big Four” đều có dịch vụ kiểm toán HTTT chuyên nghiệp. Ý nghĩa của nghiên cứu này là rút ra một số thuận lợi, khó khăn và vai trò của kiểm toán HTTT trong thời đại công nghiệp 4.0.

Từ khóa: Vai trò kiểm toán HTTT kế toán, Công nghiệp 4.0, Quy trình kiểm toán, Hệ thống thông tin kế toán, Dịch vụ kiểm toán hệ thống thông tin

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận