Ứng dụng phần mềm Comfar III Expert trong đánh giá kinh tế tài chính của các dự án kỹ thuật tài nguyên nước và môi trường - PGS.TS. Phạm Hùng

Bài viết "Ứng dụng phần mềm Comfar III Expert trong đánh giá kinh tế tài chính của các dự án kỹ thuật tài nguyên nước và môi trường" trình bày tổng quan về phần mềm Comfar, một số đặc điểm và tính năng chính của chương trình Comfar III Expert, ứng dụng phần mềm Comfar III Expert vào tính toán dự án hồ chứa KrôngBuk Hạ.

Từ khóa: Ứng dụng Comfar III Expert, Phần mềm Comfar III Expert, Đánh giá kinh tế tài chính, Dự án kỹ thuật, Tài nguyên nước, Dự án kỹ thuật môi trường

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2018 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận