Ứng dụng mô hình quản lý vòng đời dự án (PCM-FASID) trong việc đánh giá sau dự án xây dựng đường ô tô

Hiện nay, các dự án đầu từ chỉ mới dừng lại ở việc thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác. Việc đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư sau khi đưa vào vận hành và khai thác chưa được quan tâm một cách có khoa học và có luận chứng. Bài báo này giới thiệu mô hình quản lý vòng đời dự án (PCMFASID), đồng thời liên hệ cụ thể cho điều kiện của Việt Nam, và xây dựng phương thức đánh giá sau dự án xây dựng đường ô tô.

Từ khóa: Mô hình quản lý vòng đời dự án, Dự án xây dựng, Đường ô tô, Mạng lưới giao thông, Quản lý giao thông, Mô hình PCM-FASID

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận