Ứng dụng mô hình hành vi BMAT vào đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết sẽ giới thiệu mô hình BMAT và việc ứng.dụng mô hình này trong đào tạo nguồn nhân lực, qua đó, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp để đưa mô hình hành vi BMAT vào ứng dụng trong đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu, chiến lược phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Mô hình hành vi BMAT, Đào tạo nguồn nhân lực, Doanh nghiệp Việt Nam, Nguồn nhân lực

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:26 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận