Tư duy chiến lược

Khả năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất của một nhà quản lý giỏi. Trong một nghiên cứu về những nhà lãnh đạo đã từng đưa ra những quyết định sáng suốt nhất, người ta nhận thấy phẩm chất khiến họ nổi trội so với những người khác chính là “sự chín chắn”.

Sự chín chắn có thể được hiểu là sự suy xét thấu đáo đến tất cả những hệ quả của mỗi quyết định và hành động đưa ra. Đây chính là nền tảng của tư duy chiến lược (hay hoạch định chiến lược).

Từ khóa: Tư duy chiến lược, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

pdf 468 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận