Từ điển toán học Anh-Việt

Trong quá trình học toán, ngoài những tài liệu tiếng Việt, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm ở một số tài liệu tiếng nước ngoài, mà chủ yếu là tiếng Anh. Tuy nhiên hiện nay một cuốn từ điển Anh-Việt chuyên ngành đủ dùng cho chúng ta ở một mức độ nhất định là tương đối khó tìm, Và đây là 1 cuốn từ điển Toán học A-V dành cho các bạn nghiên cứu các tài liệu Toán bằng tiếng Anh

Từ khóa: giáo trình toán học, sổ tay toán học, tài liệu học môn toán, từ điển toán học, từ vựng môn toán, toán học Anh Việt

pdf 367 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận