Từ điển ngân hàng Trung Việt

Mỗi mục từ trong sách này, dù là từ đơn hay từ phức, đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Trừ chữ đầu mục từ được viết chữ in hoa, còn lại đều dùng chữ in thường.

Từ phức do nhiều từ đơn tạo thành, trước hết căn cứ trật tự thuận của bảng mẫu tự tiếng Anh để xếp từ thứ nhất, sau đó tiếp tục căn cứ vào trật tự thuận để xếp từ thứ hai, cứ thế xếp tiếp. Từ đơn được nối tiếp bằng dấu nối "_" được xem như từ phức.

Từ khóa: Từ điển ngân hàng Trung Việt, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 250 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận