Trao đổi và học tập kinh nghiệm xử lý đất sụt trên đường cao tốc Trung Quốc

Bài viếtrình bày vắn tắt một số tính năng trên hệ thống đường cao tốc của Trung Quốc và quan điểm cũng như công nghệ mới áp dụng trong điều trị landsliding trên đường cao tốc ở Trung Quốc để cung cấp thông tin và thảo luận về quan điểm trên khả năng ứng dụng hiệu quả của những công nghệ trong thực tế điều kiện ở Việt Nam.
Đăng nhập để bình luận