Trắc nghiệm khả năng đông y - Vọng chuẩn

Trong trắc nghiệm khả năng đông y, phần Vọng chuẩn, bao gồm 2 phần, phần câu hỏi và phần trả lời, trong mỗi phần có 8 mục, trong mỗi mục là những câu hỏi và câu trả lời của câu hỏi đó. Giúp sinh viên vừa trả lời câu hỏi vừa tự kiểm tra kiến thức của mình thông qua các câu trả lời ở phần trả lời. Mục I - Đề lựa chọn, có 2 đề lựa chọn mỗi đề gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm về chuyên ngành đông y. Mục II - Phán đoán đề trắc nghiệm gồm 31 câu ví dụ: Lúc tinh khí đầy đủ, dù có bệnh cũng phần nhiều là nhẹ ít; Có thần khí (đắc thần) chỉ thấy ở người bình thường; Tinh thần thất thường (thất thần) có thể thấy ở người bệnh tà thực; ... Mục III - Sửc chữa đề gồm 19 câu sửa. Mục IV - Điền vào chỗ trống gồm 67 câu. Mục V - Giải thích danh từ thuật ngữ gồm có 48 từ, thuật ngữ ví dụ như Vọng chuẩn; đinh; trệ di; lạc huyết; tiện huyết; ... Mục VII - Đề trả lời ngắn gọn gồm 24 câu. Mục VIII - Đề luận thuật gồm 22 câu.

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm khả năng đông y, Vọng chuẩn, đề thi đông y, đề thi trắc nghiệm y dược, y học cổ truyển, đông y

pdf 37 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:28/09/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)