Tổng quan về các công nghệ băng rộng

Tài liệu " Tổng quan về các công nghệ băng rộng " rà soát lại tình hình phát triển mới nhất trong các công nghệ truy nhập băng rộng hàng đầu và hãy đánh giá khả năng của những công nghệ công nghệ nào đáp ứng được các các yêu cầu của khách hàng băng rộng trong tương lai.

Đồng thời cũng so sánh và đối chiếu các công nghệ này nhằm xác định xem công

nghệ nào có tiếp tục là cái tốt nhất trong kết nối băng rộng hay không

Từ khóa: Kỹ thuật Công nghệ, Kĩ thuật viễn thông, Công nghệ thông tin, công nghệ băng rộng, tài liệu viễn thông

pdf 31 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận