Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch

Nội dung chính của môn học
Chương 1 : Khái quát về hoạt động du lịch Chương 2: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển Chương 3 : Tính thời vụ trong du lịch Chương 4 : Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác Chương 5 : Tổng quan về kinh tế du lịch Chương 6 : Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch Chương 7 : Tổ chức và quản lý ngành du lịch Chương 8: Chất lượng phục vụ du lịch

Từ khóa: Du lịch, lưu trú du lịch, tổng quan du lịch, hoạt động du lịch, Động cơ du lịch, kinh tế du lịch, kinh doanh du lịch

pdf 80 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:1393 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 88

Đăng nhập để bình luận