Tổng quan đồ họa máy tính

Đồ họa máy tính là một lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu về cơ sở toán học, các thuật toán cũng như các kĩ thuật để cho phép tạo, hiển thị và điều khiển hình ảnh trên màn hình máy tính. Đồ họa máy tính có liên quan ít nhiều đến một số lĩnh vực như đại số, hình học giải tích, hình học họa hình, quang học,... và kĩ thuật máy tính, đặc biệt là chế tạo phần cứng (các loại màn hình, các thiết bị xuất, nhập, các vỉ mạch đồ họa...).

Từ khóa: Tổng quan đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật máy tính, đồ họa ứng dụng, khoa học máy tính, phần mềm ứng dụng

pdf 14 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận