Tổng quan dịch vụ mạng Viettel - TS Nguyễn Phạm Anh Dũng

Tài liệu Tổng quan dịch vụ mạng Viettel gồm 4 chương: Tổng quan mạng 3G WCDMA UMTS, Công nghệ đa truy nhập của WCDMA, Giao diện vô tuyến của WCDMA UMTS, Truy nhập gói tốc độ cao (HSPA). Tài liệu có ích cho học viên, sinh viên ngành Điện tử viễn thông, Bưu chính viễn thông; là tài liệu giảng dạy và tham khảo cho giảng viên, kỹ thuật viên chuyên ngành.

Từ khóa: Tổng quan dịch vụ mạng Vietel, Giáo trình điện tử viễn thông, Kỹ thuật viễn thông, Dịch vụ mạng, Mạng 3G WCDMA UMTS, Công nghệ đa truy nhập của WCDMA

pdf 110 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận