Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn

Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tín dụng XNK và phát triển tín dụng XNK của NHTM; đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn; đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng XNK tại Ngân hàng TPCM Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Tín dụng xuất nhập khẩu, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tín dụng ngân hàng, Tài chính ngân hàng

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận