Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông

Luận văn nhằm làm sáng tỏ những lý luận chung về RRTD và kiểm soát RRTD trong cho vay khách hàng cá nhân của NHTM; đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản lý đất đai, Thị xã Gia Nghĩa, Kinh tế Việt Nam, Hoàn thiện công tác quản lý đất đai

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận