Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

Luận văn nhằm mục tiêu hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về phát triển cây hồ tiêu; phân tích thực trạng phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Ea Kar; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Ea Kar trong thời gian tới.
Đăng nhập để bình luận