Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăklăk

Đề tài nhằm hệ thống hóa được lý luận về đào tạo nghề; phân tích, đánh giá thực trạng về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăklăk; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăklăk.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đào tạo nghề, Thanh niên dân tộc, Thanh niên tỉnh Đăklăk, Đào tạo nghề cho thanh niên, Phát triển kinh tế

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận