Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công nghiệp dệt may Việt Nam

Đề tài “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công nghiệp dệt may Việt Nam” mong muốn thông qua đào tạo và phát triển dệt may Việt Nam sẽ có nguồn nhân lực với chất lượng cao để cạnh tranh tốt trong điều kiện Việt Nam đã gia nhập WTO, đáp ứng được đòi hỏi cao và khắt khe của khách hàng, đảm bảo được cam kết với Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) về việc làm bền vững, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công nghiệp dệt may.

Từ khóa: Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Kinh tế công nghiệp, Đào tạo nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực, Công nghiệp dệt may Việt Nam, Ngành dệt may

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận