Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web

Để có những hình ảnh hiệu quả trên trang Web, hình ảnh của bạn phải có được sự cân bằng hài hoà giữa kích thước file ảnh và chất lượng ảnh. Sử dụng Adobe Photoshop và Adobe Image Ready, bạn có thể tối ưu hoá hình ảnh của bạn để những hình ảnh này có thể được tải xuống nhiều lần từ máy chủ mà không bị mất đi những chi tiết quan trọng, độ trông suốt, các thành phần chuyển dịch chẳng hạn như bản đồ ảnh. (image map)

Từ khóa: Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web, đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa, ảnh kỹ thuất số, đồ họa ứng dụng, đồ họa máy tính, phần mềm đồ họa

pdf 38 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận