Toán rời rạc

Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời rạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc mang tính chất kinh điển của các ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông. Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc được xây dựng cho hệ đào tạo từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng dựa

Từ khóa: Toán rời rạc, toán tin học, kỹ thuật máy tính, phần mềm ứng dụng, phần mềm toán học , giao diện ma trận

pdf 198 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/10/2012 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận