Tính toán trắc địa và Cơ sở dữ liệu

Trắc địa hay còn gọi là trắc đạc, là một ngành khoa học về đo đạc và xử lý số liệu đo đạc địa hình và địa vật nằm trên bề mặt Trái Đất. Trắc địa là đo đạc vị trí tọa độ (kinh độ, vĩ độ, cao độ), hình dạng, kích thước, phương hướng của địa hình mặt đất và địa vật nằm trên mặt đất.Cuốn sách này rất bổ ích cho sinh viên các năm cuối, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Cuốn sách cũng có thể làm tài liệu cho các nhà nghiên cứu.

Từ khóa: giáo trình, tính toán trắc địa, cơ sở dữ liệu, xây dựng dân dụng, quản lý trắc địa, đo đạc địa hình, vị trí tọa độ

pdf 222 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 31

Đăng nhập để bình luận