Tính kết cấu theo phương pháp ma trận

Sách được trình bày theo quan điểm thực dụng. Lý thuyết được minh họa bằng nhiều thí dụ tính toán, một số lý thuyết và định lý không đi sâu vào chứng minh về mặt toán học, để bạn đọc dễ tiếp thu. Ngoài phương pháp chuyển vị là nội dung chủ yếu, còn có phương pháp lực, phương pháp phân phối mô men được đơn giản hóa, ma trận hóa và được lập trình. Nội dung sách phản ánh những thành tựu đã được ứng dụng trong lĩnh vực tính kết cấu và một số công trình nghiên cứu của tác giả.

Từ khóa: thiết kế xây dựng, Tài liệu thi công xây dựng, tính kết cấu, phương pháp ma trận, dầm giao nhau, phân phối mô men

pdf 421 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận