Tính độ tin cậy an toàn của kè bảo vệ mái dốc lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu độ tin cậy an toàn của loại kè bảo vệ mái dốc này theo hướng tiếp cận với bài toán phân tích hệ thống. Bài báo là tài liệu tham khảo cho các thiết kế theo hướng hiện đại để khác phục những hạn chế của thiết kế truyền thống đang sử dụng đối với loại kết cấu này ở Việt Nam.

Từ khóa: Kè bảo vệ mái dốc, Kết cấu linh hoạt, Độ tin cậy an toàn, Cấu kiện bê tông đúc sẵn, Kết cấu mảng liên kết ma sát, Công trình thủy lợi

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:64 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận