TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT

Khái niệm:Tín dụng là một phạm trừu kinh tế phản ánh sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng trong một thời gian nhất định và với một khoản phí nhất định.
3 đặc trưng cơ bản:
Chỉ làm thay đổi quyền sử dụng không làm thay đổi quyền sở hữu vốn
Thời hạn tín dụng được xác định dựa trên sự thõa thuận giữa các bên tham gia quan hệ tín dụng
Chủ sở hữu vốn được nhận lại một phần thu nhập dưới dạng lợi tức tín dụng

Từ khóa: chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp thị, quản trị kinh doanh, chiến lược sản phẩm và dịch vụ, chiến lược marketing, quản trị chiến lược

ppt 65 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận