Tìm hiểu về kỹ thuật AJAXXây dựng ứng dụng minh họa bằng PHP1/19/2010 Cao

Giới thiệu về AJAX 1.1 AJAX = Asynchronous JavaScript and XML AJAX không phải là một công nghệ mới hay một ngôn ngữ lập trình mới, đó là một kỹ thuật cho phép tạo các ứng dụng website tốt hơn, nhanh hơn và có tính tương tác hơn. Với AJAX, JavaScript có thể giao tiếp trực tiếp với Server, bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Với Object này, JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với Web Server, mà không phải reload lại trang web. AJAX sử dụng kiểu truyền dữ liệu bất đồng bộ (HTTP requests) giữa trình duyệt web và web server, cho phép trang web có thể request một phần thông tin từ Server thay vì cả trang web.

Từ khóa: Kỹ thuật AJAX, xây dựng ứng dụng, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, trao đổi dữ liệu, lập trình AJAX

pdf 10 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:28/09/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận