Tìm hiểu về điện toán đám mây ( Cloud Computing)

Điện toán đám mây còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Iternet. Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet ( dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như 1 liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chưa trong nó.

Từ khóa: điện toán đám mây, Cloud Computing, tính toán song song, mạng internet, mô hình điện toán, kỹ thuật mạng

ppt 27 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận