Tìm hiểu ngôn ngữ SQL - Server

Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải...

Từ khóa: lập trình dữ liệu, xử lý thông tin, dữ liệu Microsoft SQL, ngôn ngữ SQL, Cải tiến trong lệnh T-SQL, SQL Server 2008

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận