Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam - NXB Khoa học xã hội

Đây là tập hợp những bài viết chủ yếu thuộc các công trình cấp Viện từ năm 2000 đến nay, do phòng Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của Viện Ngôn ngữ học chủ trì. Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số có thể cung cấp cho những người làm công tác ngôn ngữ học nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử và quy luật phát triển của tiếng Việt và tiếng các dân tộc anh em, góp phần giải quyết những vấn đề ngôn ngữ do thực tiễn của đời sống đề ra.

Từ khóa: Ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam, Ngôn ngữ xã hội, Hệ thống ngữ âm tiếng cuối, Ngữ âm tiếng địa phương, Ngôn ngữ học, Giáo trình ngôn ngữ học

pdf 474 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:247 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 27

Đăng nhập để bình luận