Tiểu luận: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Bình

Việt Nam, trên con đường hội nhập và phát triển kinh tế, quá
trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước diến ra ngày càng sâu rộng
đem lại nhiều thành tựu cho nền kinh tế. Nền kinh tế đất nước phát triển,
đời sống người dân ngày càng được nâng cao từng ngày, theo đó các nhu
cầu về nhu cầu du lịch, giải trí, dịch vụ nghỉ ngơi ngày càng được tăng
cao. Do đó kinh doanh du lịch là một ngành có nhiều triển vọng.
Kinh doanh du lịch là một ngành “ công nghiệp không có ống khói”, nó
mang lại nguồn thu lớn cho GDP, giải quyết việc làm cho người lao động,
góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra với thế giới.

Từ khóa: tiểu luận nghiên cứu đề tài, thương mại dịch vụ, kinh doanh du lịch, du lịch Ninh Bình, danh lam thắng cảnh, tiềm năng phát triển, quảng bá du lịch

doc 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)