Tiểu luận mạng máy tính " Giao thức X.25 "

Giao thức là một tập hợp các quy tắc , quy ước mà thực thể tham gia truyền thông tin trên mạng phải tuân theo để đảm bảo hoạt động tốt Hiện nay vấn đề toàn cầu hoá và nền kinh tế thị trường mở cửa đã mang lại nhiều cơ hội làm ăn hợp tác kinh doanh và phát triển. Các ngành công nghiệp máy tính và truyền thông phát triển đã đưa thế giới chuyển sang thời đại mới: thời đại công nghệ thông tin. Việc nắm bắt và ứng dụng Công nghệ thông

Từ khóa: bài báo cáo thực tập, Tiểu luận mạng máy tính, Giao thức X.25 , X.25 cấp vật lý, X.25 cấp truyền số liệu, X.25 cấp mạng

ppt 56 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận