Tiêu chuẩn xây dựng 205:1998

Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành.

Từ khóa: tiêu chuẩn xây dựng, xây dựng Việt Nam, kỹ thuật xây dựng, công nghệ xây dựng, công nghệ xây dựng, kỹ thuật thi công

pdf 66 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:10/11/2012 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận