Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ buồng - Phần 1

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ buồng - Phần 1 trình bày kỹ năng các bước chuẩn bị làm việc của nhân viên buồng, sắp xếp xe đẩy. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên và những ai đang hoạt động trong ngành Du lịch.
Đăng nhập để bình luận