Tiền di động và triển vọng phát triển đối với Việt Nam

Bài viết cũng đề xuất hướng chính sách cũng như kinh nghiệm phát triển ở phía doanh nghiệp triển khai để dịch vụ tiền di động có thể thực sự phát triển được tại Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính kế toán, Tiền di động, Mô hình kinh doanh, Hệ thống tiền di động, Dịch vụ tài chính

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận