Tiềm năng tài nguyên và giải pháp phát triển du lịch sinh thái đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Trong bài viết này, nhóm tác giả phân tích cụ thể những tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn của đảo dựa trên quan điểm phân tích tổng hợp, quan trắc môi trường và điều tra thực địa. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ việc quản lý và phát triển du lịch sinh thái tại đảo Quan Lạn.

Từ khóa: Tiềm năng tài nguyên, Tiềm năng du lịch, Phát triển du lịch sinh thái đảo, Du lịch sinh thái, Đảo ven bờ, Đảo Quan Lạn

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận