thuyet trình moi 82

CHÀO MỪNG CÔ 
VÀ CÁC BẠN ĐẾN 
VỚI BUỔI THUYẾT 
TRÌNH HÔM NAY
. CHỦ ĐỀ :

 BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ 
TẦNG VÀ KIẾN TRÚC 
THƯỢNG TẦNG
. THÀNH VIÊN:

1.LÊ THỊ KIM TUYẾN
2.NGUYỄN THỊ THẢO NHI
3.VÕ THỊ TÍN
4.LÊ THỊ MY
5.NGUYỄN THỊ THƯƠNG. 
6.TRẦN THỊ OANH. 
7.LÊ THỊ KHÁNH CHI
8.TRẦN THỊ MỸ DUYÊN
9.TRẦN THỊ TÂM
10.LÊ THỊ MỸ THOAN
11.NGUYỄN THỊ BÌNH
12.ĐÀO THỊ THUÝ KIỀU
.I. KHÁI  NIỆM  CƠ  SỞ  HẠ 
TẦNG  VÀ  KIẾN  TRÚC 
THƯỢM CƠ SỞ HẠ TẦNG:
1. KHÁI NIỆ
NG  TẦNG

a. Khái niệm cơ sở hạ tầng

Cở sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành 
cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế ­ xã hội nhất định.
       
.Ví dụ :
.

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

ppt 16 trang | Chia sẻ: maisao | Ngày:01/12/2014 | Lượt xem:32 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận