Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bài viết Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trình bày: Du lịch biển là sản phẩm có thế mạnh nổi trội của du lịch Việt Nam. Những thành tựu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong hơn 20 năm qua cùng với xu hướng phát triển du lịch biển trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận