Thực trạng của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay và Giải pháp để hoàn thiện và phát triển hệ thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Đầu tiên ngân hàng thương mại là một loại ngân hàng trung gian. Ở mỗi nước có một cách định nghĩa riêng về ngân hàng thương mại. Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và họat động trong ngành dịch vị tài chính. Ở Pháp: ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào thường xuyên nhận tiền của công chúng dưới hình thức kí thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.

Từ khóa: giải pháp Marketing, du lịch quốc tế, thị trường việt nam, du lịch thế giới, đầu tư nước ngoài, diễn đàn kinh tế

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận