Thực tập sinh lý - Học phần 1

Tài liệu "Thực tập sinh lý - Học phần 1" gồm các câu hỏi ôn tập giúp cho sinh viên chuyên ngành Y dược có thể dễ dàng nắm bắt nội dung cốt lõi. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Từ khóa: Thực tập sinh lý học phần 1, Thực tập sinh lý 1, Thực tập sinh lý, Xác định số lượng hồng cầu, Xác định số lượng bạch cầu, Màng hồng cầu

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:217 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận