Thực hành Tin học đại cương

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiếp nhận và sử dụng nhiều thông tin. Thông tin đem
lại cho chúng ta sự hiểu biết, giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về các hiện tượng tự nhiên và xã
hội; cũng nhờ thông tin ta có được những hành động hợp lý nhằm đạt được những mục đích trong
cuộc sống.
Chúng ta ai cũng thấy được sự cần thiết của thông tin và cảm nhận được thông tin là gì.
Nhưng để đưa ra một định nghĩa chính xác về thông tin thì hầu hết chúng ta đều lúng túng bởi
thông tin là một khái niệm khá trừu tượng và nó được thể hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau.
Tuy nhiên, người ta có thể tạm đưa ra khái niệm sau đây:
"Thông tin thường được hiểu là nội dung chứa trong thông báo nhằm tác động vào nhận
thức của một số đối tượng nào đó".
Thông báo được thể hiện bằng nhiều hình thức: văn bản, lời nói, hình ảnh, cử chỉ...; và các
thông báo khác nhau có thể mang cùng một nội dung. Trong lĩnh vực tin học, thông tin có thể
được phát sinh, được lưu trữ, được biến đổi trong những vật mang tin; thông tin được biến đổi bởi
các dữ liệu và các dữ liệu này có thể được truyền đi, được sao chép, được xử lý hoặc bị phá hủy.

Từ khóa: Tin học đại cương, thực hành Tin học đại cương, học tin học. hướng dẫn học tin học, cẩm nang học tin học, kinh nghiệm học tin học

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:270 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 21

Đăng nhập để bình luận