Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Cuốn sách được coi là Cẩm nang dành cho các kỹ sư, cán bộ nghiên cứu, các sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước khi tính toán thiết kế và nghiên cứu về thoát nước, xử lý nước thải công nghiệp: Hệ thống thoát nước các xí nghiệp công nghiệp, Xác định khối lượng, thành phần, tính chất nước thải các xí nghiệp công nghiệp, Sử dụng nước thải sản xuất và thu hồi chất quí, Giải quyết tổ hợp thoát nước các xí nghiệp công nghiệp và vùng dân cư

Từ khóa: chuyên đề môi trường, hậu quả ô nhiễm môi trường, Xử lý nước thải, nước thải công nghiệp, cẩm nang môi trường, hệ thống nước thải,

pdf 303 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận