Thiết kế hệ vi xử lý

Giải mã địa chỉ Giao tiếp bộ nhớ Giao tiếp với khóa (switch) và bàn phím Giao tiếp bộ hiển thị (Display)
– Giao tiếp với LED – Giao tiếp với LCD

• Giao tiếp A/D-D/A
2

5.1 Giải mã địa chỉ
• Khi vi xử lý gửi một địa chỉ ra bus địa chỉ, thì thông tin này phải được chuyển thành lệnh cụ thể cho thiết bị cụ thể. Giải mã địa chỉ thực hiện tác vụ này. Nó sử dụng thông tin bus địa chỉ để xác định thiết bị nào sẽ được truy cập.
oding): Mỗi ngoại vi được gán cho một địa chỉ duy nhất. Tất cả các bit địa chỉ được dùng để định nghĩa vị trí được tham chiếu. 2. Giải mã một phần (Partial address

Từ khóa: Thiết kế hệ vi xử lý, vi xử lý, hệ thống vi xử lý, bài giảng vi xử lý, bộ vi xử lý, hệ vi xử lý

pdf 140 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận