Thiết kế đường ô tô tập 1

Quyển "Thiết kế đường ô tô, Tập 1, được nhà xuất bản Giáo dục in năm 0996 và liên tục tái bản vào các năm 1997 và 1998. Được sự hoan nghênh đó của độc giả là do tác giả đã thừa hưởng được các văn bản, tư liệu của Bộ môn đường ô tô, Trường Đại học xây dựng Hà Nội trong 40 năm qua.

Từ khóa: kỹ thuật ứng dụng, kỹ thuật công nghệ, thiết kế kiến trúc, thiết kế đường ô tô, vận chuyển hàng hóa, kinh tế quốc dân

pdf 153 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận