Thiết kế đường ô tô T3: Công trình vượt sông - Nguyễn Xuân Trục

Giáo trình Thiết kế đường ôtô tập 3 công trình vượt sông phục vụ sinh viên các trường đại học ngành đường ôtô, đường sắt, đường đô thị, cầu hầm. Cuốn sách giới thiệu các vấn đề có liên quan đến thiết kế các công trình vượt sông lớn, vừa và nhỏ: Thiết kế thủy văn, thủy văn, dự đoán xói lở khu vực cầu, thiết kế cao độ móng trụ cầu, nền đường đắp qua bãi sông, kè điều chỉnh dòng chảy, kè bảo vệ chống xói nền đường... Cùng tham khảo cuốn sách để có thêm kiến thức về xây dựng cầu đường.
Đăng nhập để bình luận