Thiết kế công nghệ

Trong thiết kế quy trình công nghệ ta phải lập thứ tự các nguyên công sao cho chu kì gia công hoàn chỉnh một chi tiết là ngắn nhật, góp phần hạn chế chi phí gia công, đảm bảo hiệu quả nhất. Trong đó mỗi nguyên công được thực hiện theo một nguyên lý ứng với một phương pháp gia công cho các bề mặt thường căn cứ vào đặc điểm.

Từ khóa: Thiết kế công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ thuật thiết kế, công nghệ chế tạo, khoa học thiết kế, thiết kế cơ khí

pdf 26 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận