Thiết kế chương trình duyệt file âm thanh bằng Visual Basic

MediaPlayer của Windows từ version 6.x trở đi có thể player được rất nhiều
dạng thức tập tin Multimedia khác nhau như: .avi, .asf, .asx, .rmi, .wav ; .ra, .ram,
.rm, .rmm ; .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe ; .mid, .rmi ; .qt, .aif, .aifc, .aiff,
.mov ; .au, .snd ... Chất lượng cũng được cải thiện rất rõ rệt so với các phiên bản
trước.
Nếu bạn đang sử dụng Windows 98 thì MediaPlayer đã sẵn sàng, nếu dùng
Windows 95, 97 bạn buộc phải cài đặt bổ sung để lên đời MediaPlayer của mình.
Bạn có thể tìm bộ nâng cấp trên các CDROM phần mềm hay nằm chung trong
bộ Internet Explorer 4.01 SP2.

Từ khóa: chương trình lập trình, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật máy tính, lập trình máy tính, Visual Basic , chương trình duyệt

pdf 123 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận