Thiết kế cầu qua sông V29

Để hoàn thành một dự án xây dựng, một kế hoạch hiệu quả là cần thiết. Tất cả có liên quan đến việc thiết kế và thi công công trình hạ tầng phải gắn với những tác động gây ra với môi trường tự nhiên do dự án đó gây nên, phải bảo đảm thi công đúng chương trình, ngân sách, an toàn xây dựng tại công trường, tác động đến người dân xung quanh công trình, tác động do việc chậm trễ của công trình, việc chuẩn bị các tài liệu đấu thầu...

Từ khóa: xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, chính sách công nghiệp, phát triển doanh nghiệp, xây dựng công trình

doc 244 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận