Thiết kế bài giảng toán 7 Tập 1

Thiết kế bài giảng toán lớp 7 được viết theo sách giáo khoa năm 2003-2004. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh đối với môn học này.

Về Nội Dung: Tuân theo đúng trình tự bài giảng trong sách giáo khoa toán gồm 72 tiết. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm nhằm đảm bảo chất lượng cho từng bài từng tiết trên lớp.

Về Phương Pháp: Cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết, tác giả đưa ra nhiều hoạt động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học nhằm phát huy tính tự giác của học sinh.

Từ khóa: Thiết kế bài giảng toán 7, giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, phương pháp dạy học toán, nâng cao hiệu quả bài giảng

pdf 362 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:180 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận