Thiết kế đường ô tô

Vận tải ô tô là một bộ phận quan trọng của mạng lưới giao thông vận tải chung của mỗi nước bao gồm giao thông đường sắt, đường thủy( sông và biển), đường bộ và đường hàng không.
Đường là một lộ trình, đường đi có thể phân biệt giữa các địa điểm. Các con đường nói chung đều phẳng, được trải nhựa, hay làm theo một cách nào đó để cho phép giao thông dễ dàng; dù không cần thiết phải luôn như vậy, và trong lịch sử nhiều con đường chỉ đơn giản là những tuyến đường được nhận biết mà không được xây dựng hay bảo dưỡng chính thức.
Thuật ngữ này cũng thường được dùng để chỉ các đường phố, đường thuỷ là nơi đi lại của tàu thuyền.
Tại các khu vực đô thị đường có thể đi xuyên qua một thành phố hay làng và được đặt tên như các con phố, phục vụ cả hai chức năng như không gian giao thông đô thị và đường xá.Kinh tế và xã hội phụ thuộc lớn vào những con đường có hiệu quả. Tại Liên minh châu Âu (EU) 44% của toàn bộ hàng hoá được vận chuyển bằng xe tải qua các tuyến đường và 85% của toàn bộ con người được vận chuyển bằng xe hơi, xe buýt hay xe buýt đường dài trên các tuyến đường.